Нашето списание
Роден глас ПДФ Печат Е-мейл
 
СПИСАНИЕ „РОДЕН ГЛАС” излиза от 1972 г. Негов издател е Българската културно – просветна организация в Чехия, която води началото си от „Българска седянка” – едно от първите сдружения на българи по света, официално признато от австро-унгарските власти през 1880 г. От 2002 г. списанието се издава с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Чехия.
ОСНОВНАТА МУ ЦЕЛ е да отразява събитията, касаещи българската общност в Чехия: празнуване на национални и лични празници, организиране на културни, спортни и бизнес събития, портрети на личности – чехи и българи – оставили отпечатък в живота на малката ни общност и др.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО на списанието става чрез абонамент и посредством регионалните клубове на организацията в градовете Прага, Бърно, Острава, Оломоуц, Мл. Болеслав, Пилзен, Кладно, Мост, Усти н. Лабем и Хомутов. Казано накратко: стараем се списанието да достига до всички българи, свързани с Чехия и всички чехи, привлечени от България.
През 2007 г., по повод 35-ата си годишнина, списанието получи от българското Министерство на културата ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ за „Заслуги в разпространението на българската култура зад граница”.
Списанието е двумесечник, тиражът му е 1000 бр.