PDF Print E-mail

Асоциация на българските сдружения в Чешката република
(Asociace bulharských spolků v ČR)

 

   Законен наследник и правоприемник на Българската културно-просветна организация в ЧР (създадена през 1948 г. като духовен приемник на дружество „Българска седянка” – първата организация на българите в Чехия, учредена през 1880 г).

   Сред целите, които си поставя АБС в ЧР са: „сдружаване на граждани на ЧР с българска народност; на българи, живеещи и работещи в ЧР, както и на чешки граждани – членове на семействата и приятели. Поддържане на българския език, култура и народни традиции, създаване на условия за развитие на културни и обществени дейности, които популяризират българските традиции и целящи задълбочаване на чувството за национална принадлежност. Изграждане на приятелски връзки между българи и чехи. (...)”.

   Асоциацията е официално призната с решение от 16.3.2016 г. и работи според нов Устав, утвърден от  официалните държавни институции в Република Чехия. Обединява българските културно-просветни клубове в Прага, Бърно, Острава, Оломоуц, Пилзен, Мост, Усти над Лабем, Кладно и Млада Болеслав, които са пълноправни членове на Асоциацията на българските сдружения в ЧР.

   Най-висшият орган на АБС е заседанието на председателите на тези сдружения-членове. Отделните културно-просветни клубове имат юридическа самостоятелност и организират по места богата културна дейност, целяща запазване на българското национално съзнание и традиции. Сред най-значимите проекти на Асоциацията са инициативата и организацията по изграждането на паметник на Светите братя Кирил и Методий в Микулчице и ежегодното провеждане на Традиционния събор на българите, живеещи в Чехия, Словакия и др. европейски страни, посветен на Деня на Светите братя, на българската азбука и култура и на славянската книжовност, пред паметника на Славянските просветители, както и издаването на списание „Роден глас“ – носител на редица награди от български официални институции.

 

 


Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5986116